Etusivu

Ossi Somma

1926 – 2020

Kunnioitettu kuvanveistäjä, professori, ympäristötaiteilija sekä Nokian Kuvataiteilijat ry:n kunniajäsen on poissa.

Lämmin osanottomme omaisille ja läheisille

Ossi Somma osallistui vielä kesän näyttelyymme ”Ihme ja Kumma” näillä pienoisveistoksillaan.


N o k i a n   K u v a t a i t e i l i j a t   r y

Yhdistyksen säännöt

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 25 euroa.

Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen pankkitilille IBAN FI92 1158 3006 1042 12, viitenumerolla 1973.